CZIN.eu

Formulář odstoupení od smlouvy

Příloha č. 2 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát: Bartcoffee  ,Strměchy 45,Pelhřimov 393 01

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Důvod odstoupení:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

 

Datum:

Podpis:

 

Soubor ke stažení:

FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

 

Zpět do obchodu